O nás

Jakub Marshall HNC

Having returned to the Czech Republic after more than 12 years in the UK, Jakub has built up a vast knowledge of the way that British people actually speak. Excited now to share this knowledge with others, he brings to the classroom not only enthusiasm and a passion for British culture, but also many years of experience in training others in English.

Go to him for: Real English (how native speakers really speak), explanations in Czech, insights into British culture, hilarious jokes.

Po 12 letech se Jakub vrátil z Británie zpátky do Čech. Nejdříve studoval na Univerzitě v Leicesteru a potom na Aberdeen College, kde se naučil anglický jazyk v takové podobě, v jaké se běžně v Británii používá. Za tuto dobu nasbíral mnoho poznatků o britské kultuře.S velkou radostí a elánem se nyní chce o své vědomosti podělit s každým, kdo se chce naučit opravdovou angličtinu. Nabízí nejen své nadšení,  ale také vědomosti, které nasbíral za roky vyučování lidí z různých zemí celého světa.
Navštivte jeho kurzy RealEnglish (tak jak se v Británii opravdu mluví), podle potřeby možnost vysvětlení i v češtině, pro náhled do britské kultury a odbourání bariéry při konverzaci s použitím humoru.

Fiona Marshall MA, MSc

A British national and native speaker, Fiona has always had a passion for languages. After studying French and Spanish at university, she went on to gain a qualification in English teaching (PGCert TESOL), and has been teaching English as a foreign language for the last seven years. She’s now attempting to learn the most difficult language of them all: Czech!

Go to her for: Real English (from a native speaker), grammar explanations, a British accent.

Fiona je britské národnosti a rodilá mluvčí, vždy měla vášeň pro cizí jazyky. Po ukončení dvou univerzit, na kterých studovala francouzštinu a španělštinu, pokračovala ve vzdělání a vystudovala PGCert TESOL. Od té doby učí angličtinu pro cizince už sedm let a zároveň pracuje jako překladatelka francouzštiny a španělštiny do svého rodného jazyka angličtiny. Teď se učí doposud nejtěžší cizí jazyk její kariéry, kterým je čeština.
Navštivte její kurzy RealEnglish (od rodilé mluvčí) pro vysvětlení i té nejnáročnější gramatiky a britský přízvuk.